Skip to main content

Watertoren Meppel

Het begon in 2020

We zagen de mogelijkheden om dit icoon van onze stad nieuw leven in te blazen. Een overzicht van hoe we gekomen zijn waar we nu staan.

Wat vooraf ging

Gemeente kiest ons plan

Jun/20

Meer info

Na de bezichtiging van de watertoren werden wij erg enthousiast over de mogelijkheden. De verkoop van de watertoren ging op basis van inschrijving: geïnteresseerden dienden naast een bod ook een uitgewerkt plan op te stellen. De basis van ons plan was om a) de watertoren een nieuwe bestemming te geven en b) om op een perceel een woonhuis te bouwen waar wij zullen gaan wonen. De gemeente bleek gelukkig net zo enthousiast als wij, op 23 juni 2020 kregen wij het nieuws dat de gemeente ons plan had uitgekozen.

Definitieve koopovereenkomst ondertekend

Apr/21

Bespreking schetsplan met gemeente

Apr/21

Meer info

Nadat ons plan door de gemeente was gekozen gingen we samen met de gemeente een intensief traject aan om de plannen concreter te maken en waarbij de monumentale aspecten van de wateroren gewaarborgd blijven. De gemeente heeft hiervoor tevens een notitie aangenomen op 29 oktober 2020, getiteld: “Watertoren Meppel – Mogelijkheden en kansen voor de herontwikkeling Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit”, die de mogelijkheden voor ontwikkeling van de watertoren in kaart brengt. Zie hier de notitie >

Eerste beoordeling monumenten- en welstandscommissie

Sep/21

Meer info

In september 2021 is de eerst behandeling door de monumenten en welstandscommissie. Deze commissie adviseert de gemeente onafhankelijk over initiatieven. Uiteindelijk vinden er 3 rondes van beoordeling plaats door deze commissie. In juli 2023 geeft de commissie het akkoord voor onze plannen.

Eerste behandeling monumenten- en welstandscommissie: SEP/21

Tweede behandeling monumenten- en welstandscommissie: OKT/22

Derde behandeling monumenten- en welstandscommissie: JUL/23

Gesprek Oud Meppel over historie

Jan/22

Meer info

Bij Oud Meppel zijn we de historie van de watertoren ingedoken. Oude blauwdrukken, de verbouwing van de jaren ’50 naar de huidige staat, de veranderingen  in de omgeving door de jaren heen, etc. We hebben gebruik mogen maken van het uitgebreide archief van Oud Meppel en zijn dan ook dankbaar voor de verschillende inzichten die dit opleverde.

Omgevingsvergunning ingediend

Mei/23

Vergunning beoordeeld door gemeente

Nov/23

Informatiedag in watertoren

Apr/24

Meer info

Op 13 april 2024 organiseerden we een informatiebijeenkomst in de watertoren. Deze was openbaar en voor iedereen toegankelijk. We hebben hier onze plannen verder toegelicht en er was gelegenheid om kennis met ons te maken en vragen te stellen over het project. Met ruim 100 bezoekers was het een geslaagde bijeenkomst.

Hoe nu verder

Start bouw/verbouw (gepland)

Zomer/24

Meer info

Als alles volgend planning verloopt gaan we in de zomer van 2024 starten met de realisatie van onze plannen. Dit betekent dat er dan wordt begonnen met de verbouwing van de watertoren, de grondwerkzaamheden op het perceel en de bouw van het nieuwbouwhuis.

Verder lezen

Wat zijn de plannen?

Een overzicht van de plannen bij de watertoren.

Wie zijn wij?

Meer informatie over Ralph en Dilana, kopers van de watertoren.

De toren door de jaren heen

Hoe zag de watertoren er vroeger uit en hoe is hij door de decennia heen veranderd?