Skip to main content

De watertoren is gebouwd in 1893 en ontworpen door H.P.N. Halbertsma. In 1955 is de watertoren verbouwd naar de huidige staat. De toren zag er in eerste instantie heel anders uit dan de toren zoals wij die nu allemaal kennen. In het originele ontwerp geheel opgebouwd uit metselwerk, met veel detaillering, naar een meer simpel en strak ontwerp na de verbouwing in de jaren ’50.  Een overzicht van de watertoren vanaf het 19e eeuwse begin tot nu: de toren door de jaren heen. Speciale dank gaat uit naar Stichting Oud Meppel voor inzage in hun archief en het gebruik van deze mooie beelden.

De originele watertoren

De orginele blauwduk – de bouwtekening voor de Meppeler watertoren uit 1892.
De Watertoren in haar oude staat met daarnaast de Steenwijkerstraatweg. Snelwegen waren er nog niet.
Nog geen bebouwing rond de watertoren.
De sneeuwploeg van Rijkswaterstaat aan het werk op de Steenwijkerstraatweg nabij de watertoren.

Verbouwing Jaren’ 50

Kenmerkend voor watertorens is vaak dat deze worden aangepast aan de behoeftes van de tijd. De opkomende drinkwatervoorziening stond niet stil en watertorens hadden hier de functie om de bevolking van stromend water te voorzien. De watertoren van Meppel is hier niet anders. Gebouwd eind 19e eeuw, voldeed de toren in de jaren ’50 niet meer aan de groeiende bevolking van Meppel. De watertoren werd grondig verbouwd om de watercapaciteit van het reservoir te vergroten. De complete kop van de toren (inclusief stalen vat) werd verwijderd en vervangen door een veel groter betonnen bassin. Het onderste gedeelte is blijven staan en is bij de verbouwing gestuukt.

De watertoren aan het begin van de verbouwing in 1955. de oorspronkelijke toren is nog in tact en men is bezig het topje van de toren te verwijderen.
Tijdens de verbouwing van de watertoren wordt hier de “torenspits” langzaam naar beneden gehaald.

Met de verbouwing verloor de toren haar kop met fraaie details en werd deze vervangen door een glad wit bouwwerk. De toren raakte hiermee grotendeels haar karakteristieke ontwerp kwijt.

De verbouwing in de jaren ’50 was nodig om de bevolkingsgroei van Meppel op te kunnen vangen. Het huidige ontwerp staat dan ook voor de vooruitgang van de stad. Daarnaast is bij de verbouwing de oude kop, inclusief stalen vat geheel verwijderd van de toren en vervangen door een nieuw, veel groter betonnen bassin zonder stalen vat. Het is dan ook simpelweg niet mogelijk om de toren in de oude staat terug te brengen. Wij geven er dan ook de voorkeur aan om nog bestaand cultureel erfgoed te beschermen en niet te trachten om al verloren zaken terug te brengen.

Foto’s van de watertoren gemaakt op ongeveer dezelfde positie, waarmee goed de verschillen te zien zijn. Zoals de veel grotere kop in vergelijking met vroeger. Ook goed is te zien is dat het onderste gedeelte wel veelal gelijk is gebleven.

De eerste jaren van de “nieuwe” watertoren (1955-1965)

Beelden van de watertoren de eerste jaren na de verbouwing.

Een ansichtkaart foto van de watertorenbuurt.
1965 – De wijk Haveltermade in aanbouw. Met op de achtergrond de watertoren
De ANWB-wegwijzer maakt duidelijk dat veel van het verkeer richting Leeuwarden en Groningen de stad via deze route verliet.
Historisch videobeelden van de watertoren. De exacte datum is onbekend.

De jaren 1965-1990

1969 – Vanuit de wijk Haveltermade een doorkijkje richting de Watertoren.
1985 – Het kruispunt bij de watertoren van de Nijeveenseweg met de Provinciale weg is hier nog met verkeerslichten beveiligd.
1990 – Een luchtfoto van de verkeerssituatie nabij de watertoren, nog zonder rotonde maar met een kruispunt.

De laatste keer in de steigers (1992)

De laatste grote opknapbeurt van de watertoren. In 1992 is de toren helemaal in de steigers gezet en opgeknapt. Hiervoor stond er (net als nu) een bordje op de gevel die waarschuwde voor vallend gesteente.

1991 – Voor de laatste restauratie. Hier ook duidelijk het bordje over de risico op vallend gesteente.
1992 – De watertoren in de steigers
1992 – De watertoren in de steigers (2)

Richting het nieuwe decennium (1992>)

1995 – Opening van de gerestaureerde sluis bij de Nijeveense grift.
1994 – Luchtfoto van gebied rondom de watertoren.
1997 – Aanleg van de rotonde bij de watertoren.

In het heden

We eindigen met een beeld van de toren in het heden.

2021 – De watertoren in een winters landschap.
Over ons

Wie zijn wij?

DilanaDilana26 december 2023
Educatie

Eindpresentaties Cibap

RalphRalph1 november 2023
Bouw

Wat zijn de plannen?

DilanaDilana12 januari 2024